Από Τρίτη οι αιτήσεις για προσλήψεις 121 ΣΟΧ στους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς της ΔΥΠΑ

Ανοίγουν οι αιτήσεις για 121 θέσεις εργασίας στους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς της ΔΥΠΑ!

Ξεκινάει την Τρίτη 25 Ιουνίου 2024 η υποβολή αιτήσεων για την πρόσληψη 121 ατόμων με συμβάσεις ορισμένου χρόνου για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των Βρεφονηπιακών Σταθμών (ΒΝΣ) της ΔΥΠΑ για το σχολικό έτος 2024-2025.

Προθεσμία υποβολής: Η προθεσμία λήγει την Πέμπτη 4 Ιουλίου 2024 στις 23:59.

Πώς υποβάλλετε αίτηση:

 • Η υποβολή γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: https://www.dypa.gov.gr/brefonipiaki-paidiki-stathmi-oaed
 • Ακολουθήστε τη διαδρομή: gov.gr → Εργασία και ασφάλιση → Απασχόληση στο δημόσιο τομέα → Αίτηση πρόσληψης στους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς της ΔΥΠΑ

Προσοχή:

 • Διαβάστε προσεκτικά τις αναλυτικές οδηγίες και το “Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)” με σήμανση έκδοσης “10-06-2021”.
 • Σφάλματα κατά την υποβολή της αίτησης μπορεί να οδηγήσουν στην μη ορθή αξιολόγησή σας.
 • Με την οριστική υποβολή, εκτυπώστε το “ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 1 ΠΕ/ΤΕ ή ΣΟΧ 2 ΔΕ/ΥΕ”.

Θέσεις εργασίας:

 • 49 θέσεις στην Αττική
 • 8 θέσεις στο νομό Αιτωλοακαρνανίας
 • 2 θέσεις στο νομό Άρτας
 • 7 θέσεις στο νομό Αχαΐας
 • … (αναλυτική λίστα για όλους τους νομούς)

Απαραίτητα προσόντα:

 • Για τις θέσεις ΤΕ: Απαραίτητο τυπικό προσόν είναι πτυχίο Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) συναφούς ειδικότητας.
 • Για τις θέσεις ΔΕ: Απαραίτητο τυπικό προσόν είναι πτυχίο ή δίπλωμα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) συναφούς ειδικότητας.

Λειτουργία Βρεφονηπιακών Σταθμών:

 • Λειτουργούν από 1 Σεπτεμβρίου έως 31 Ιουλίου.
 • Ωράριο: 06:45 έως 16:00 (Δευτέρα έως Παρασκευή).
 • Δωρεάν φιλοξενία βρεφών και νηπίων από 6 μηνών έως 4 ετών.
 • Ημερήσιο πρόγραμμα δημιουργικής απασχόλησης.

Πληροφορίες:

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα: https://www.dypa.gov.gr/brefonipiaki-paidiki-stathmi-oaed

Σημείωση:

 • Κάθε υποψήφιος μπορεί να υποβάλλει μία μόνο αίτηση για μία μόνο κατηγορία προσωπικού (ΤΕ ή ΔΕ).
 • Αιτήσεις που υποβάλλονται με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, εκτός από την πλατφόρμα της ΔΥΠΑ, δεν θα ληφθούν υπόψη.

Καλή επιτυχία!