Ταμείο Εγγυοδοσίας ΤΕΠΙΧ III | Χρηματοδότηση με συνδυασμό επιδότησης επιτοκίου & εγγυήσεων από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα (ΕΑΤ)

Ταμείο Εγγυοδοσίας ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ Νέο Χρηματοδοτικό Εργαλείο: Ταμείο Εγγυοδοσίας με Επιδότηση Επιτοκίου στα Δάνεια Επενδυτικού Σκοπού και Κεφαλαίου Κίνησης και για πρώτη φορά χορήγηση Ανακυκλούμενης …

Read More